Vårt uppdrag

Föreningen Balans Jämtland är en partipolitisk och religiöst obunden ideell förening.

Föreningen verkar för att de som främst drabbats av affektiva sjukdomar samt deras anhöriga.

Föreningen Balans Jämtlands ändamål är:

  • att vara ett stöd för de drabbade och närstående samt att tillvarata deras intressen
  • att erbjuda mötesplatser och sprida information och kunskap för att öka förståelsen, acceptansen och respekten för de egenerfarna och öka möjligheten att tillvarata deras resurser.
  • att arbeta intressepolitiskt och förbättra vården.

dsfad